Társasházkezelés / Közös Képviselet / AXA Trend Kft.

Szolgáltatásaink

 

Általános társasház-kezelési tevékenység:

 • A társasház műszaki üzemeltetésének koordinálása.
 • A lakói befizetési kötelezettségek havi rendszerességgel történő előírása, ellenőrzése, és a tartozókkal szemben teljes jogi eljárás lefolytatása.
 • Az ingatlanvagyon kezelése a közgyűlési határozatok szerint.
 • A közgyűlési határozatok végrehajtása és végrehajtatása.
 • A döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe.

 

Gazdasági, számviteli és pénzügyi tevékenység:

 • Költségvetési javaslat elkészítése a közgyűlési döntéshez.
 • A közös költség kiszámítása az alapító okirat és szervezeti működési szabályzat alapján, illetve közgyűlési jóváhagyása után annak közlése.
 • A bankszámlákkal, pénztárral kapcsolatos könyvvezetési feladatok szakszerű ellátása; analitikus nyilvántartás vezetése a tulajdonosi közös költség befizetésének kötelezettségről és a teljesítéséről.
 • Az esetleges bérlemények nyilvántartása, a bérlők részére bérleti díj közlés és a bérleti díj beszedése.
 • A beérkező és kimenő számlák nyilvántartása.
 • A kifizetendő számlák határidőre történő utalványozása, amennyiben a pénzeszközök rendelkezésre állnak.
 • A bankszámlák feletti rendelkezési jog gyakorlása.
 • A likviditási helyzet folyamatos figyelése, tervezése.
 • A munkabérek, a magánszemélyek megbízási és vállalkozási díjának számfejtése, kifizetése.
 • NAV bejelentkezés és adatmódosítások intézése.
 • Az adó- és társadalombiztosítási befizetési és bevallási kötelezettségek teljesítése; egyéb, és adózással összefüggő ügyek intézése.
 • Az éves elszámolás elkészítése és közgyűlés elé terjesztése, iratok, okmányok, bizonylatok megőrzése az irattározás rendje szerint.

 

Műszaki tevékenység:

 • Műszaki bejárások, javítási feladatok meghatározása.
 • A szükséges építési–szerelési munkák megrendelése.
 • A karbantartási, felújítási munkák elvégzéséhez kivitelezői árajánlatok beszerzése, a kivitelező munkáiról referenciák ellenőrzése.
 • A tervszerű üzemeltetési és karbantartási munkákhoz a szerződések megkötése.
 • Az elvégzett munkák műszaki ellenőrzése, átvétele, teljesítésigazolása.
 • A felújítási, illetve nagyobb karbantartási munkák elvégzéséhez szükséges műszaki szakvélemény megrendelése, szükség szerint műszaki ellenőr megbízása.
 • A tűz–, érintés– és villámvédelemmel kapcsolatos szabványossági vizsgálatok elvégeztetése.
 • Az azonnali beavatkozást igénylő hibák elhárításáról gyors intézkedés.
 • A társasház közös tulajdonában lévő elektromos, víz- és gázmérő főórák éves rendszerességgel történő leolvasása, és lejelentése a szolgáltató felé.

 

Szervezési tevékenység:

 • A közgyűlés összehívásával és lebonyolításával kapcsolatos teendők ellátása és a közgyűlési anyagok elkészítése, irattárolása (meghívók, jelenléti ívek, meghatalmazások, megbízások, jegyzőkönyvek).
 • A közgyűlési jegyzőkönyvek (határozatok) tulajdonosok részére biztosítása, a társasház döntése szerint.
 • A közgyűlés által választott bizottságok működésének elősegítése, a bizottságokkal való jó együttműködés biztosítása, munkáltatói jogkörben a munkavállalók kiválasztása, és javaslattétel a tulajdonosok felé.

 

Ellenőrzési tevékenység:

 • A munkavégzések; kivitelezési munkák ellenőrzése.
 • A tűzvédelmi előírások betartásának ellenőrzése.
 • A bérbe adott helyiségek rendeltetésszerű használatának ellenőrzése.

 

Társasházkezelés Közös Képviselet társasházkezelés közös képviselet Társasházkezelés Közös Képviselet társasházkezelés közös képviselet Társasházkezelés Közös Képviselet társasházkezelés közös képviselet Társasházkezelés Közös Képviselet társasházkezelés közös képviselet Társasházkezelés Közös Képviselet társasházkezelés közös képviselet Társasházkezelés Közös Képviselet társasházkezelés 

 

 

Kapcsolat

AXA Trend Kft.

1146 Budapest, Thököly út 44.

Telefon/Fax: +36/1/220-3671

Mobil: +36/70/341-8009

E-mail: axatrend@gmail.com

Megosztás