Kapcsolat

AXA Trend Kft.

1146 Budapest, Thököly út 44.

Telefon/Fax: +36/1/220-3671

Mobil: +36/70/341-8009

E-mail: axatrend@gmail.com

Megosztás

Krédó

Társaságunk alapvető célja: hogy minden általunk kezelt társasház üzemeltetése és karbantartása a tulajdonosok részéről megfogalmazott elvárásoknak minden tekintetben megfeleljen.

Társaságunk feladata: a tulajdonostársak nevében, a tulajdonosok megbízásából és felhatalmazásával ellátandó ingatlanvagyon kezelése, a társasház közgyűlésének, a társasházról szóló törvény és más jogszabályok figyelembevételével hozott határozata szerint. Továbbá a közösség képviseletének ellátása a bíróság és más hatóság előtt. Valamint a közgyűlési határozatok végrehajtása és döntési jogkör gyakorlása mindazon ügyekben, amelyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe!

Társaságunk számára fontos: hogy az általunk kezelt társasházak  műszaki állapota mellett, az esztétikai állapot is megfelelő legyen. Emellett fontos számunkra a közösségépítés is. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lakóközösség minden tagja a társasházat valóban a sajátjának érezze és otthonának tekintse!